Inżynieria systemów

Analiza kwestii związanych z oprogramowaniem, a zatem są to wszelkie działania podejmowane przed zbudowaniem systemu: określenie celów, jakie ma spełniac oprogramowanie, wymagań i potrzeb Klienta, dalej projektowanie i wdrożenie, jak również ulepszanie już istniejącego.